Parisuhdeterapia

Parisuhdeterapiaan hakeutuva pariskunta määrittelee terapian tavoitteen omien tarpeidensa mukaisesti. Terapiaan voidaan hakeutua vahvistamaan parisuhdetta, tulla hakemaan uusia tapoja vuorovaikutukseen, parantamaan toimimattomia kommunikaatiomalleja, pyytämään apua vaikeissa tai tulehtuneissa ongelmatilanteissa sekä –kriiseissä.

Yleinen ongelma parisuhteilla on se, että keskustelu kotona ei lähde käyntiin tai se muuttuu riidaksi. Terapeutin keskeinen rooli on pysyä tasapuolisena tavoitteiden ja yhteyden rakentajana. Työote on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen, teoria- ja menetelmäpohja on tunnekeskeisessä parisuhdeterapiassa, jolloin syyttelyiden ja ongelmien syiden puiminen ei ole keskeisessä roolissa vaan suuntana on ongelmien ratkaiseminen,  uusien näkökulmien sekä ennen kaikkea tunneyhteyden löytäminen. Katso lisää tunnekeskeisestä parisuhdeterapiasta tästä.

Pariterapian hinnat löydät hinnastosta. Ongelmien ratkaisu lähtee siitä, että niille tekee jotakin.  Ajanvaraaminen on ensimmäinen askel siihen suuntaan.

 

Ainainen aikominen jättää asiat puolitiehen.                                                                                                                                     – Demokritos-

 

Vastaa