Psykoterapia

Psykologipalvelut Mieli ja Kuvitus tarjoaa psykoterapiapalveluita lapsille, nuorille, aikuisille, ikäihmisille, perheille ja pariskunnille.  Terapiassa saat muutosta elämän kriisitilanteeseen, kehitysvaiheeseen tai Sinua vaivaavaan ongelmaan. Terapeutin avulla saat mahdollisuuden selvittää ahdistavia tunteita, ongelmia sekä asettaa tavoitteita selkeästi tulevaisuutta varten.

Työote terapiassa on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Keskeisiä työskentelyn arvoja ovat asiakkaan kunnioitus sekä tavoitekeskeisyys. Terapeutin rooli keskusteluissa on tasaveroinen ja aktiivinen. Hän kuuntelee, kysyy ja auttaa hahmottamaan mahdollisia uusia suuntia ja ajatusmalleja.
Itsemaksavat asiakkaat ei vät tarvitse lääkärin lähetettä. Terapian hinnat löytyvät hinnastosta.

Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajana terapiaa tarjotaa 16 ikävuodesta ylöspäin.  Kelan kuntoutuspsykoterapiaan hakeutuvat tarvitsevat psykiatrin B-lausunnon sekä Kelan kuntoutustukipäätöksen, kts. lisätietoja Kelan sivuilta. Hakemuksessa tulee olla jo tieto terapeutista, joten olethan yhteydessä jo hakemisvaiheessa. Kuntoutuspsykoterapia on lakisääteinen kaikille kriteerit täyttäville 16 – 67 -vuotiaille.

Psykoterapiasuhteesta tehdään sopimus, jossa määritellään terapian kesto sekä tavoitteet.  Ennen sitoutumista terapiasuhteeseen varataan tutustumiskäynti,  jolloin on mahdollisuus tunnustella kemioiden sekä työtapojen sopivuutta puolin ja toisin.

Ota yhteyttä, kysy lisää tai varaa tutustumiskäynti. Ensimmäinen askel kohti vaikeuksien voittamista alkaa siitä.

 

Viisauteni on kasvanut kärsimysten kautta.                                                                                                                                        -Seneca-

 

Comments are closed.