Psyykkinen hyvinvointi, mielenterveys, hyvä elämä

Mielenterveys, masennuksesta toipuminen, onnellisuus. Koulutuksia ja luentoja mielenterveyteen sekä hyvään elämään liittyen erilaisille kohderyhmille voi tilata toiveiden mukaisesti. Luentojen näkökulma on aina psykologinen, voimavarakeskeinen sekä käytännönläheinen faktatietoja unohtamatta.

Lasten ja nuorten kasvu,  kehitys ja siihen liittyvät haasteet. Koulutuksia, luentoja sekä konsultaatiota lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyen voi tilata kohderyhmästä ja teemasta riippuen asiakkaiden toiveiden mukaisesti.  Näkökulma on aina psykologinen sekä käytännönläheinen faktatietoja unohtamatta.

Hyvän elämän avaimet. Mistä koostuu onni ja onnellisuus? Kuinka hyvää elämää voi tavoitella? Toiminnallisia koulutuksia ja puheenvuoroja hyvästä elämästä, onnellisuudesta sekä positiivisen psykologian perusteemoista.

Vastaa