Työhyvinvointi- ja esimiestaidot

Hyvinvointia työyhteisöön. Työyhteisön hyvinvointi on keskeinen tuotannon sekä tehokkuuden mittari. Mitä parempi työilmapiiri on, sitä parempi on työntekijöiden motivaatio ja sitoutuminen. Toimivassa työyhteisössä on myös vähemmän sairaspoissaoloja sekä työntekijöiden vaihtuvuutta. Koulutukset ja luennot tarjoavat ratkaisukeskeisiä näkökulmia toimivan työyhteisön aikaansaamiseksi. Ratkaisukeskeinen konsultaatio omalle työpaikalle on usein aikaansaanut tehokkaampia tuloksia kuin vuosia kestäneet työnohjaukset. Työyhteisön kehittämiseen suuntautuneet päivät on koettu mielekkäiksi juuri siitä syystä, että ongelmakeskeisen puheen ja syyttelyn sijaan keskitytään yhteisiin tavoitteisiin ja päämääriin, jotka työyhteisö itse tuo esille.

Konsultaatiopäivät/-koulutukset toimivat hyvin ennaltaehkäisevänä ja työyhteisöä vahvistavina kokonaisuuksina esimerkiksi tyhy-päivien yhteydessä, mutta myös tulehtuneissa tai ongelmallisissa tilanteissa. Konsultaatioiden kesto vaihtelee yhdestä kerrasta  useampaan tapaamiskertaan.

Johtamis- ja esimiestaidot. Koulutus- ja konsultaatiopaketit tarjoavat tietoa ja tukea johtamiseen ja esimiestaitoihin. Ratkaisukeskeinen näkökulma johtamiseen tarjoaa erityisesti keinoja alaisten motivointiin, sitouttamiseen, ongelmatilanteiden ratkaisuun sekä muutosten läpiviemiseen.  Yleisten koulutusten ja luentojen lisäksi tarjolla on tehokasta konsultaatiota yrityksen haasteisteiden tai muutostilanteiden selvittämiseen joko johdolle itselleen tai työyhteisön sisälle.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

Vastaa