Lastensuojelun perhekonsultaatiot

Lastensuojelun perhekonsultaatiot.  Perhekeskeisessä arviointi- sekä interventiomallissa lastensuojelun pyynnöstä terapeutti tekee perheintervention. Tavoitteena on tehdä sosiaalityöntekijöille terapeutin arvio sijoituksen tarpeellisuudesta ja/tai perheen tuen tarpeista sosiaalityöntekijöiden päätöksenteon tueksi, mutta samalla työskentely perheen kanssa toimii avohuollon interventiona. Intervention vahvoja puolia ovat voimavarakeskeinen lähestymistapa, lastensuojelusta ”puolueettoman” terapiasuhteen hyöty perheen yhteistyöhalukkuuden lisäämisessä, sijoituksen arvioinnissa lisääntyvä moniammatillisuus, koko perheen ja lähipiirin ottaminen mukaan interventioon sekä tehokkaat tulokset.

Sosiaali- ja terveysministeriön raporttien mukaan lastensuojelulain uudistuksen tavoitteet ehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen lisäämisestä ei ole toteutunut. Valtaosa resursseista menee edelleen lasten sijoittamiseen kodin ulkopuolelle. Perheintervention avulla monien perheiden kohdalla on voitu luopua kodin ulkopuolisesta sijoituksesta. Lisäksi se on tarjonnut vahvan avohuollon tukitoimenpiteen koko perheelle. Lisäksi työote voi tarjota muutosta jo sijoitettujen lasten sekä heidän perheittensä kanssa työskentelyyn silloin, kun tavoitteena on lapsen tai nuoren sijoittaminen takaisin kotiin. Lastensuojelun perhekonsultaation tilaajan toimii lastensuojelun yksikkö.

Vastaa