Oppimisen ohjaus

Oppimisen ohjaus on palvelu perheille, jotka kokevat lapsensa tarvitsevan tukea oppimiseen sekä oppimistaitoihin. Kyseessä ei ole erityisopetus vaan kognitiivinen valmennus, jossa keskitytään ensin hahmottamaan, missä lapsen vaikeudet ovat ja tehdään valmennussuunnitelma joko koulussa, kotona tai vastaanotolla toteutettavaksi. Suunnitelman perhe saa siis omaan käyttöönsä tai perheen kanssa voidaan sopia erillisestä valmennusjaksosta, jossa työntekijä tukee lapsen oppimista valmennussuunnitelman mukaisesti.

Ohjauksessa keskitytään löytämään lapsen vahvuudet sekä tyypilliset oppimisen keinot, harjoitellaan taitoja, jotka vahvistavat lapsen kykyä keskittyä oppimiseen sekä harjoiteltaviin vaikeuksia  tuottaviin aihe-alueisiin. Ohjaus sopii alakouluikäisestä aina jatko-opintoja opiskeleville tai pääsykokeisiin lukeville nuorille tai aikuisille, jotka haluaisivat uudelleen kouluttautua.

Nykypäivänä kunnalliset resurssit eivät tarjoa tukea lasten oppimiseen kuin niille, joilla vaikeudet ovat kasaantuneet tai joilla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia. Vanhemmille oppilaille tai toisen asteen opiskelijoille oppimiseen tarjottu tuki on hyvin vähäistä.Varhainen tuki ja puuttuminen ehkäisee ongelmien kasaantumisen, vääristynyttä minäkuvaa oppijana tai oppimismotivaation katoamista tehokkaasti. Oppimisen ohjauksen avulla voidaan ehkäistä tai katkaista oppimisvaikeudet tai niiden aiheuttamat lisäongelmat sekä löytää oppijan vahvuudet ja oikeanlaiset tuen keinot.

Ohjaus voi olla lapsellesi tai itsellesi  tehokas sijoitus tulevaisuuteen! Palveluiden hinnat löydät täältä.

Ota yhteyttä, kysy lisää tai varaa aika heti!

 

Vastaa