Koulu- ja nettikiusaaminen

Koulu- ja nettikiusaaminen.  Koulu- ja nettikiusaamista käsittelevät koulutuspaketit tuovat tuoreen näkökulman ennaltaehkäisyyn, koulun toimintamalleihin kiusaamistilanteiden selvittelyssä sekä kiusattujen auttamiseen.  Ratkaisukeskeisiin periaatteisiin perustuvat toimintamallit ja ajatukset keskittyvät syyttävien selitysten sijaan toimivien ratkaisujen löytämiseen niin lasten kuin vanhempien kanssa tehtävään yhteistyön.

Ongelmakeskeisen kiusaamisen ehkäisyn tai siihen puuttumisen lisäksi on tärkeää vahvistaa lasten taitoja toimia osana kouluyhteisöä ja ikätovereiden keskuudessa. Lapsen kykyä toimia erilaisissa tilanteissa, pettymysten ja epäonnistumisten sietämistä sekä taitoa suojella itseään hankalissa tilanteissa niin koulussa kuin sosiaalisessa mediassa tulee vahvistaa ennaltaehkäisevänä toimena, mutta myös jo tapahtuneesta kiusaamisesta selviytymisen tueksi.

Kiusaamisen ennaltaekäisyn, lasten vahvuustaitojen sekä kiusaamisen puuttumisen tuoreista näkökulmista on tarjolla koulutuspaketteja koulun henkilökunnalle sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville sosiaali- ja terveydenalan henkilöstölle.  Lisäksi aiheesta on monia vanhempainiltoihin soveltuvia kokonaisuuksia. Ota yhteyttä ja kysy tarjous koulutuksesta, vanhempainillasta tai puheenvuorosta.

 

Vastaa